Polityka prywatności

Polityka prywatności informuje użytkowników strony lifeideas.pl o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu. Wszystkie dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administratorem danych osobowych jest:

Life Ideas Sp. z o.o.
02-595 Warszawa
ul. Puławska 99A

ZBIERANE DANE

Dane osobowe użytkownik podaje dobrowolnie. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt użytkownika ze sprzedawcą poprzez stronę www, są wykorzystywane do prowadzenia korespondencji z potencjalnym klientem firmy. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy na stronie podaje swoje dane teleadresowe: adres e-mail lub numer telefonu. Podczas dalszej komunikacji klient może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, numeru, telefonu, adresu email. Dane wykorzystywane są do realizacji zamówień, komunikacji z klientem.

Life Ideas będzie przekazywać dane osobowe użytkowników innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Life Ideas. Life Ideas będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane udostępniane są organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa. Na stronie internetowej lifeideas.pl dane zbierane są automatycznie, mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach i w celach technicznych do administrowania serwerami.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Life Ideas Sp z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych. Life Ideas Sp. z o.o wykorzystuje dane swoich użytkowników, klientów do celów księgowych, do celów kontaktowania się z użytkownikami strony, do rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, do obsługi zwrotów produktów oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane osobowe są traktowane jako całkowicie poufne, przechowywane są na dobrze zabezpieczonym serwerze przed zagrożeniem zdalnym i fizycznym.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

DOSTĘP DO DANYCH

Każdy użytkownik (klient), który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu do tych treści, poprawiania ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz usunięcia danych. Użytkownik może ze swoich praw skorzystać kontaktując z biurem Life Ideas telefonicznie pod numerem telefonu  22 646 18 62 lub mailowo z adresem biuro@lifeideas.pl.

Użytkownik który stwierdził, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Strona internetowa lifeideas.pl wykorzystuje pliki cookies, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne użytkownik może wyrazić zgodę na instalację przez witrynę plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę internetową. Decyzja internauty o korzystaniu z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego świadomy wybór. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej..

  • Serwis nie gromadzi automatycznie żadnych informacji. Wyjątkiem są informacje zawarte w plikach cookies.
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe). Zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
  • Pliki cookies przede wszystkim pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta internauta i dostosować stronę internetową do jego preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości serwisu.
  • Ponadto pliki cookies ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po zalogowaniu. Dzięki temu internauta nie jest zmuszony logować się na każdej podstronie.

W ramach serwisu wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystywane rodzaje plików cookies pozwalają:

  • na korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
  • zapewnić bezpieczeństwo poprzez np. wykrywanie nadużyć,
  • gromadzić informacje o sposobie korzystania z serwisu,
  • na „zapamiętywanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. wybrany język, region, z którego pochodzi internauta itd.,
  • na dostarczenie użytkownikowi treści reklamowych, dostosowanych do jego zainteresowań.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Life Ideas Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na stronę.

Call Now Button